tisdag 28 november 2017

Värmepumpar i lågenergihus – översikt av nyttan i senaste numret av HPT Magazine


Att använda värmepumpar för uppvärmning i lågenergihus (nZEB) är ett utmärkt val! Det har visat sig inte minst genom de projekt (så kallade annex) - inom samarbetsprogrammet Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP) - som ägnats åt detta, och det stora antalet medlemsländer som medverkat i annexen. I det senaste numret av HPT Magazine får vi en översikt av nyttan av att använda värmepumpar i lågenergihus.

I Foreword presenteras området av projektledaren för annexen. Två av de tematiska artiklarna redogör för lagar, direktiv och standarder för nZEB, medan de övriga tre fokuserar på värmepumparnas roll i byggnader. I Column ges några tänkbara orsaker till att värmepumpar intar en så blygsam roll i EU:s ramverk av policies. Vidare summeras två nyligen avslutade annex, Cold Climate Heat Pumps och Heat Pumps in Smart Grids. Läsvärda är också News in focus samt en konferensrapport, båda med inriktning på den ökande användningen av luft-värmepumpar i Kina.

HPT Magazine kan också laddas ner gratis via denna länk:


HPT Magazine ges ut av Heat Pump Centre (HPC) som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader för samarbetsprogrammet Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP). Besök vår webbplats, http://heatpumpingtechnologies.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar