tisdag 14 november 2017

Projekt som minskar avfallet får 40 miljoner kronor

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Nu öppnar dess tredje utlysning. Den föregående lockade ovanligt många ansökningar.
Lösningar som gör materialanvändningen mer hållbar, radikala idéer som minskar avfallet samt metoder för att locka fler att arbeta inom detta område – sådana projektförslag har extra stor chans att bli beviljade i den just öppnade utlysningen i RE:Source.

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Nu öppnar programmets tredje utlysning som erbjuder 40 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom området. Projekten ska gälla de tre samhällsutmaningar som RE:Source möter: resurseffektivt samhälle (vilket innebär förebyggande av avfall), hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Minska avfallet och öka kompetensen


Särskilt fokus i denna utlysning ligger på innovativa lösningar för att:

  • Minska avfallet, exempelvis genom att återanvända, reparera, undvika svinn, använda material med lång livslängd eller låta tjänster ersätta varor.
  • Förbättra arbetsmiljön, så att fler vill arbeta med material- och avfallsfrågor. Detta för att öka kompetensen inom området och ge det ytterligare utveckling.

- Hittills har RE:Source haft många projekt inom materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source apropå den just öppnade utlysningen.

- Hittills har RE:Source haft många projekt riktade mot förbättrad materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi öka hållbarheten ytterligare genom att stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source.

- Vi ser också en stor potential att förbättra arbetsmiljön inom området genom att utveckla till exempel automationslösningar, arbetssätt och kompetens.

Banbrytande förändringar


En mindre del av finansieringen är öronmärkt till projekt som prövar radikalt nytänkande idéer för att kraftigt minska avfallet.
- Orsaken är att vi vill locka fram idéer som kan leda till banbrytande förändringar, både för att spara vår planets resurser och bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige, säger Johan Felix.


Sök medel senast 6 februari


Pengarna i utlysningen kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Sista dag för ansökningar är 6 februari 2018. En grupp av externa bedömare granskar dem innan beslut fattas av Energimyndigheten, vilket sker i juni. Projekten kan sedan starta tidigast sommaren 2018.
Den som vill veta mer om utlysningen är välkommen på RE:Source-dagen i Stockholm den 23 november. Mer info här

Mer information

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43, e-post: johan.felix@resource-sip.se

Fakta

RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram och har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det startade sin första treårsetapp 2016 och är planerat att rulla i tolv år.

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av RISE  Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Webbsida: resource-sip.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar