onsdag 15 november 2017

Gröna takhandboken - en vägledning och handbok

c/o City är ett Vinnova-finansierat utmaningsdrivet innovationsprojekt vars mål har varit att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det skulle resultera i hållbara och attraktiva helhetslösningar i internationell framkant när det gäller gröna taksystem och liknande anläggningar. I projektet medverkar förutom Stockholm Stad också RISE, SWECO, SGRI, SLU, White arkitekter, Icopal AB och RISE CBI.

Under hösten 2017 har c/o City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer kommer ett urval av de filmade presentationerna att publiceras.

Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som föreläste om den nyligen publicerade ”Gröna takhandboken – vägledning och handbok”. I filmen kan du höra mer om Gröna takhandboken och några av de lösningar som de presenteras i den. Länk till den inspelade föreläsningen.

Carl-Magnus medverkar även som föreläsare på c/o Citys konferens ”Gröna lösningar skapar levande städer” i Stockholm den 17 november.

Kontaktperson: Carl-Magnus Capener

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar