måndag 21 september 2015

Beslutsverktyg för hållbar renovering

Genom bra underlag och rätt beslutsstöd kan fastighetsägare få hjälp att ta mer hållbara beslut vid renovering av byggnader. Linus Malmgren och Kristina Mjörnell har publicerat en artikel i tidskriften Sustainability som visar exempel på hur ett beslutsverktyg används för att jämföra hållbarhet mellan olika renoveringsalternativ.

Det nyligen avslutade forskningsprojektet Renobuild som leddes av SP resulterade i ett beslutsverktyg som kan hjälpa fastighetsägare att ta mer hållbara beslut vid renovering av byggnader. Verktyget jämför olika paket av åtgärder t.ex. tilläggsisolering och byte av ventilationssystem, ur ett hållbarhetsperspektiv (ekonomi, miljö och sociala aspekter). Artikeln som publicerats i Sustainability beskriver metodiken bakom verktyget och hur verktyget använts för att utvärdera olika renoveringsalternativ för tre olika renoveringsprojekt i Sverige.
Artikeln kan läsas i sin helhet här: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/9/12521


För mer information, kontakta
Linus Malmgren, linus.malmgren@sp.se  eller Kristina Mjörnell, kristina.mjornell@sp.se

Bostadsområdet Backa Röd i Göteborg har använts som fallstudie i RenoBuild. Bilderna visar exempel på byggnad i Backa Röd före (tv) och efter (th) renovering. Foto: Carl-Magnus CapenerInga kommentarer:

Skicka en kommentar