torsdag 9 juli 2015

Rapport från Almedalen - Renoveringscentrums årliga seminarium

Renoveringscentrum arrangerade sitt årliga seminarium på Teaterskeppet


Ulf Wiktorsson från Botkyrkabyggen inledde med att berätta om hur de gått från ord till handling och tagit tag i renovering av sina fastigheter. Förutsättningarna har inte varit lysande. Hyresgästerna har de lägsta inkomstnivåerna i Stockholm så några stora hyreshöjningar kan det inte bli tal om. De tekniska systemen har nått sin livslängd, vattenledningar spricker så lägenheter vattenfylls, men det handlar inte bara om rören utan om barnen som ska växa upp i de här byggnaderna. De förtjänar en god inomhusmiljö. Vi är skyldig barnen en bra framtid säger Ulf.

Botkyrkabyggen behöver renovera 750 lägenheter per år och de har bara börjat. Det krävs ett antal förutsättningar för att det ska fungera; vi behöver en passande organisation, en bra ledning och management som kan renovering och inte bara förvaltning. Vi behöver arbetskraft som kan utföra renoveringen. Samtidigt som vi ska renovera ska vi passa på att halvera energianvändningen. Det behövs kunskap, dels om de tekniska systemen men även om upphandlings- och samarbetsformer såsom partnering. Det behövs även pengar och frågan är vem som ska finansiera en uppgradering av bostadsbeståndet. Är det hyresgästerna, bostadsbolaget, kommunen eller staden eller staten?

Maria Brogren från Sveriges Byggindustrier (BI) menar att det går för trögt. Många sitter och väntar på stöd men BI har tagit avstånd från stöd. Det måste vara lönsamt att äga och förvalta energieffektiva fastigheter. Hon trycker också på att kunskap är jätteviktigt och att BIs uppgift är att ta fram kunskap och sprida goda erfarenheter.

Anna Nodén från Familjebostäder i Göteborg menar att jobba med den sociala dimensionen är en god affär för fastighetsbolag. Socialt engagemang gynnar fastighetsvärdet på lång sikt. Hon säger också att industrialiserade processer kan vara ett problem vid renovering men att man ska tänka ”lean process” i organisationen.

Energimyndigheten betonar vikten av ett kunskapslyft och nämner både behovet av regionala och lokala kunskaps- och informationscentrum. Nationellt Renoveringscentrum är ett exempel på detta.

Kristina Mjörnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar