onsdag 8 juli 2015

Rapport från Almedalen - Kunskapsagenda för städer

Mistra Urban Futures och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arrangerade ett seminarium om en kunskapsagenda för städer


Man efterfrågar mer kommundriven forskning och att kommunen ska sätta forskningsagendan. Det handlar inte om att vara med i forskningsprojekt med ”in kind” insatser utan om engagemang. Här kan kommundoktorander som rör sig mellan teori och praktik vara ett bra koncept. Städerna efterfrågar också mer medverkan från civilsamhället men idag finns inget ramverk kring hur deras insatser kan räknas som medfinansiering.

Följeforskning anser man är viktig. Som inspel till nya FoU-proppen nämndes behovet av en ökande del samverkansforskning och balans mellan tillämpad forskning och grundforskning. Vi behöver inte hitta på så mycket nytt utan kan koppla ihop det som redan är gjort genom ökat samarbete mellan stad och akademi.  Vi behöver öka kunskapsutbytet och lära känna varandra för att öka förståelsen för varandras förutsättningar, t ex att resultatredovisningen måste se olika ut inom akademi och offentliga aktörer.

Helt nya områden som jag lägger på minnet från Almedalen är hur integrerar vi kultur och konst i samhällsbyggandet? Man har sett att städer med mycket kultur, t ex Malmö, är lite mindre dåliga än de borde vara på grund av att kulturen kompenserar. Är det konsten och kulturen som gör själen i staden? Man talade också om att föra in konsten för att lösa komplexa problem. Kanske nästa SP-anställd blir en konstnär eller en kulturforskare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar