fredag 10 juli 2015

Rapport från Almedalen - Den hållbara staden - myt eller verklighet?

Den hållbara staden - myt eller verklighet?


RISE stod som arrangör av ett seminarium om digitalisering med temat ”Den hållbara staden – myt eller verklighet”. Inbjuden talare var bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan menade att digitalisering kan minska klimatpåverkan. Genom komplettering av städerna snarare än förtätning ger det förutsättningar för kollektivtrafik som bidrar till hållbarhet. Digitalisering möjliggör hopkoppling av människor, industri och stad vilket kan användas för smarta energi- och transportlösningar. Men det är viktigt att designa staden även för sociala hållbarhet, t ex genom att skapa förutsättningar för fysiska möten. Mehmet tog även upp frågan om hur om vi kan räkna på social hållbarhet. Vi kan räkna på miljö, ekonomi men inte på social hållbarhet men en socialt hållbar stad är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Han såg i framtiden nya yrkeskategorier inom samhällsbyggnad kopplat till digitalisering. En annan fråga som togs upp var att trycka ut digitalisering i myndigheterna. Samarbete och kommunikation myndigheter emellan och med medborgarna ska ske digitalt. Här behövs ett helhetsgrepp om kultur och regelverk. Han talade också om att vi behöver en tydlig sammanhållen strategi för digitalisering kopplat till EU-strategin.

Marie Larsson från Skellefteå Kommun, som varit lite av en föregångare inom digitalisering, talade om vikten av att förstå vad medborgarna vill ha för typ av information och att digitalisera det som folk vill ha information om! Det mesta som vi gör på nätet är att dela och det måste vara möjligt att dela mer. Människor vill ha samma förutsättningar och kunna bo vart de vill och här är digitaliseringen är en förutsättning. Vi ser att medborgare blir mer och mer nöjda fastän de bor utanför storstäderna, vilket kan bero på att de har tillgång till exempelvis distansutbildning och här är tekniken en förutsättning. Det är därför viktigt att stötta små kommuner i digitaliseringsprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar