tisdag 30 juni 2015

Stor internationell satsning på byggnadsintegrerad solel (BIPV)

Med tillstånd av Ertex Solar
SP har tillsammans med Mälardalens högskola, Solkompaniet och White arkitekter beviljats stöd från Energimyndigheten för medverkan i det nystartade IEA-projektet ”Enabling framework for BIPV acceleration”. Projektet som ligger under IEA:s PVPS-program kallas även ”Task 15” och omfattar deltagande av nästan 50 experter från mer än 15 olika länder däribland Spanien, Tyskland, Holland, Danmark, Norge och Frankrike men även utomeuropeiskt från Japan, Sydkorea och Kanada.

SP kommer främst att arbeta med affärsmodeller samt med standardisering och byggregler men vi bevakar även andra delprojekt som etablerandet av en projektdatabas, demonstrationsprojekt och LCA-analys. Informationsspridning är en annan viktig uppgift vi ska ta hand om. Projektet välkomnar ytterligare deltagande från industri så vi tar gärna emot intresseanmälningar och kan medverka till att söka utökad finansiering för medverkan. Projektet innebär en fantastisk möjlighet för oss i Sverige att få ta del av en gedigen kunskap från länder som i många avseenden befinner sig lång före oss i utveckling men det ger också tillgång till ett stort nätverk som kan erbjuda nya affärs- och samarbetsmöjligheter.

För mer information kontakta Peter Kovacs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar