måndag 25 maj 2015

Vet du om att ALLA stora företag måste ha gjort en energikartläggning senast 2017?

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Alla stora företag, oavsett verksamhet, måste senast 2017 ha gjort en energikartläggning. Senast den 5 december 2015 måste alla stora företag ha rapporterat till Energimyndigheten hur man har tänkt genomföra energikartläggningen.

Om man har ett energiledningssystem eller ett miljöledningssystem (där energikartläggning ingår) kan man använda intern kompetens för att göra kartläggningen. Företag som inte har ett sådant måste anlita en certifierad energikartläggare. SP har stor erfarenhet av både och miljö- och energiledningssystem och energikartläggningar inom många olika branscher.

Det finns ännu ingen personcertifiering framtagen, men Energimyndigheten tillsammans med SWEDAC håller på att ta fram en sådan. På SP kommer det att finnas personcertifierade energikartläggare så snart det finns möjlighet att bli personcertifierad. SP kommer med största sannolikhet även att personcertifiera energikartläggare från andra företag.

På Energimyndighetens hemsida finns mer information om lagen och det bakomliggande EU-direktivet. (http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlaggning-i-stora-foretag/). Ett stort företag är ett företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Kontaktpersoner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar