fredag 29 maj 2015

CBI Betonginstitutets VD professor i hållbart samhällsbyggande

CBI Betonginstitutets VD, Katarina Malaga, installerades den 8 maj i år som adjungerad professor i hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. 

CBI Betonginstitutet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och stödjer starkt, genom flera forskningsprojekt och standardisering, utveckling av bland annat LCA-verktyget för betongmaterial. Syftet är att främja vetenskapliga och rättvisa bedömningar av byggprodukter för utformning av standarder och beräkningsregler som skall gälla i framtiden. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att utveckla och säkra kunskapen om betong men också att sprida den till andra delar av hållbar samhällsbyggnad. 

Vi följer noga vad som händer inom forskningen och tillämpningen av betong. Det som sticker ut särskilt mycket är urbaniseringstrenden som kommer att vara en stor utmaning för ekonomer, politiker, stadsplanerare, forskare och samhällsvetare med flera. Bostadsbyggande och infrastruktursatsningar inom storstadsområdena kommer att öka enormt. För att säkra en hållbar utveckling måste vi inse att betong kommer att förbli ett mycket attraktivt byggmaterial världen över även i framtiden.  

Vad hållbarhet betyder för CBI är framförallt gedigen kunskap, öppenhet och samarbete över byggmaterialsgränserna! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar